Als u een account aanmaakt, wordt u een geregistreerde klant van onze webshop. Dit betekent dat wij een klantprofiel opstellen, waarin we uw bestelhistorie vastleggen. Wij bewaren uw account en de gegevens totdat u aangeeft dat u deze verwijderd wilt hebben.  Informatie betreffende geplaatste bestellingen blijven in onze financiële administratie bewaard zolang wij daartoe verplicht zijn.

HIP Tafelen heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door HIP Tafelen worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan HIP Tafelen geeft zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door HIP Tafelen bij het aanmaken van een klantaccount is het u als klant zo aangenaam mogelijk maken om uw producten te bestellen. U kunt uw reeds gedane aankopen inzien en de uitgeschreven facturen opnieuw downloaden. Tevens geeft het ons de mogelijkheid u persoonlijker te benaderen. Het is daarnaast ook mogelijk om uw aankopen als gast af te rekenen zonder account aan te maken. Voor het bepalen van verzendkosten en verschuldigde btw is het evenwel noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens vragen, maar die worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw huidige bestelling.

Het IP adres wordt  gebruikt om een inschatting te maken van waar u zich bevind. Hierdoor kunnen wij een betrouwbaarder beeld geven van de vermoedelijke verzendkosten. De werkelijke verzendkosten staan pas vast op het moment dat u het afleveradres van uw bestelling opgegeven heeft.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

We gebruiken de Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook pixel zorgt ervoor dat we o.a. de bezoekers aan de website van HIP Tafelen ook gerichte advertenties op Facebook kunnen tonen en resultaten kunnen meten. Lees meer op www.facebook.com/privacy.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres en email). Voor verzendingen binnen Nederland kunnen wij alleen verzenden als wij het  e-mail adres van de ontvanger meegeven. Je krijgt van het transportbedrijf een mail met alle bezorg gegevens.

Onze site kan links naar andere sites en sites van (business) partners bevatten die niet tot HIP Tafelen behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Wanneer we uw gegevens met derden moeten delen voor het orderproces of service- of klachtafhandeling vragen wij daar eerst toestemming voor.

Het is mogelijk om commentaren te plaatsen op onze site. De informatie die u daarop plaatst valt onder het publieke domein en kan door iedereen te lezen zijn. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.

HIP Tafelen gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

HIP Tafelen zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen behoudens die informatie die wij rechtswegen moeten bewaren. Zo hebben wij als bedrijf bijvoorbeeld de plicht om alle uitgeschreven facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Die informatie zal dan overigens niet meer online te raadplegen zijn.

HIP Tafelen gebruikt Google Analytics voor het bijhouden van statistieken.
De gebruikte informatie e daarbij gebruikte informatie wordt vooraf geanonimiseerd.

HIP Tafelen gebruikt Google’s reCAPTCHA om misbruik en geautomatiseerd invullen van formulieren tegen te gaan. Wanneer u op HIP Tafelen formulieren invult die beveiligd worden met deze controle en herkenbaar zijn aan het hiernaast getoonde reCAPTCH-logo geeft u aan akkoord te gaan met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google. Als u niet akkoord gaat mag u de formulieren niet versturen.

We hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google waarbij geen persoonlijke gegevens gedeeld worden en uw IP-adres gemaskeerd word.

Deze website gebruikt cookies om jou de beste gebruikservaring te kunnen bieden.