Oyster Sauskom 245ml, Bowltje Stonewhite, Servies, Hiptafelen 1

Oyster Sauskom 245ml, Bowltje Stonewhite, Servies, Hiptafelen 1